Kdo jsme

O nás

  • Jsme nestátní nezisková organizace, která byla zřízena v roce 1991.
  • Poskytujeme profesionální sociální služby v Příbrami a okolí.
  • Pečujeme o nemocné a seniory v jejich domácím prostředí a také v denním stacionáři.
  • Podporujeme sociálně slabé rodiny při řešení tíživých životních situací například v oblasti bydlení, ztráty zaměstnání nebo finančních problémů.

Každoročně se pomoc příbramské Charity dostane k bezmála tisícovce seniorů, nemocných a lidí v nouzi.

IMG_3250_C

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Statutární zástupce:

Ing. Jiří Kala, ředitel Charity Příbram

Sídlo: Jiráskovy sady 240, Příbram, 261 01
IČ: 47072989
Tel.: 318 635 050, e-mail: info@charita-pribram.cz
Číslo účtu: 520 131 389 / 0800