Domácí zdravotní péče

Jak pomáháme:

Poskytujeme zdravotní péči v důvěrně známém domácím prostředí. Služba je určená lidem všech věkových kategorií, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu, který již nelze zvládnout rodinou a současně není nutný pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Tuto péči poskytují registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře, který o pacienta pečoval během hospitalizace, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace.

Služba je poskytována zdarma, je hrazena pojišťovnou.

IMG_3165

Poskytujeme tyto služby:

  • péče o dlouhodobě ležící klienty
  • ošetřovatelská rehabilitace
  • aplikace infuzní terapie, injekcí, odběry krve
  • nácvik aplikace inzulínu
  • lokální ošetření - např. převazy
  • péče o stomie a permanentní katetry, cévkování žen a mužů
  • péče o onkologicky nemocné
  • kontrola a podpora celkového stavu klienta

Klienti mohou také využívat Půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kdy a kde pomáháme:

Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v Příbrami a okolí

Jak o službu požádat:

  • kontaktujte vrchní nebo staniční sestru (viz kontakt níže)
  • sdělte svůj požadavek a domluvte se na osobním setkání

Kontaktní osoby:

Bc. Jana Fraňková

Tel.: 775 049 582
vrchní sestra

Hana Verbinská

Tel.: 733 741 726
staniční sestra