Pomoc pod Svatou Horou

Jak pomáháme:

Cítíte že i Vaše duše potřebuje péči? Jsme tu pro všechny, kteří potřebují vyslechnout, podpořit nebo jen v tichosti s někým pobýt.

Poskytujeme odbornou duchovní a psychosociální pomoc a podporu.

Jsme otevřeni všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru.

Služba je poskytována zdarma.

požehnání pro zaměstnance a klienty Charity

Pro koho je služba určena:

 • trpící a osamělé 
 • cítící bolest, strach a úzkost
 • zažívající smutek vyvolaný ztrátou blízké osoby
 • pro všechny hledající

S čím můžeme pomoci:

 • lidský zájem vyjádřený vyslechnutím, konzultací a povzbuzením
 • tichá přítomnost a modlitba u lůžka
 • duchovní doprovázení pro hledající
 • společná modlitba, slavení eucharistie, čtení z Bible a udělení svátostí
 • zajištění kontaktu s duchovními různých církví

Charita Příbram žije v úzkém propojení s mariánským poutním místem Svatá Hora i s dalšími farnostmi na Příbramsku. Tato vzájemná blízkost nám umožňuje zprostředkovat duchovní oporu všem těm, kteří prožívají jakoukoliv životní krizi.

Kdy a kde pomáháme:

Na základě předchozí domluvy dojíždíme do vašeho domácího prostředí či na jiné veřejné místo v Příbrami a okolí.

Duchovní program je mimo jiné také dobrovolnou součástí našeho Denního stacionáře

Jak o službu požádat:

 • oslovte nás (viz kontakt níže)
 • sdělte svůj požadavek a domluvte se na osobním setkání

Kontaktní osoby:

P. Ing. Mgr. Jan Kuník CSsR.

Tel.: 731 402 866
charitní kaplan
 

Mgr. Michael Štěpán

Tel.: 732 656 402
duchovně-psychologická pomoc