Pečovatelská služba

Jak pomáháme:

Pečovatelskou a odlehčovací službu poskytujeme seniorům, dospělým a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Podporujeme soběstačnost a umožňujeme lidem zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Služba je za úhradu dle aktuálního Ceníku.

pečovatelka podává nápoj klientce

Poskytujeme tyto služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klienti mohou také využívat Půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kdy a kde pomáháme:

Služba je poskytována od 7.00 do 20.00, 7 dní v týdnu v Příbrami a okolí. 

Jak o službu požádat:

  • oslovte nás (viz kontakt níže)
  • sdělte svůj požadavek a domluvte se na osobní návštěvě

Kontaktní osoby:

Bc. Alena Melicharová

Tel.: 739 659 917
zástupce ředitele, sociální pracovník

Veronika Marková

Tel.: 776 345 366
vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby