Projekty

Projekty – granty:

logo_MV

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

  • Název poskytovatele dotace: Ministerstvo vnitra ČR
  • Název dotačního programu: Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
  • Název projektu: Podpora ukrajinských rodin a jednotlivců na Příbramsku

Cílem projektu je obětem války - uprchlíkům v nepříznivé krizové situaci, zajistit základní životní potřeby (efektivní humanitární pomoc), pomoc při využívání místních institucích, které poskytují služby veřejnosti, podpora při zapojování se do ekonomického, sociálního a kulturního života, zajistit přirozené vztahové sítě, aby mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství a tak žít běžným způsobem.

  • Analýza potřeb, zjištění struktury požadavků
  • Poskytnutí humanitární pomoci
  • Zajištění sociální pomoci a podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů
  • Pomoc rodinám ve společenském adaptačním procesu, překonání jazykové bariéry, sociokulturních rozdílů, rozvoj samostatnosti
  • Zajištění duševní a emoční stability rodin, psychologická aktivizace
  • Podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.