Služby pro rodiny s dětmi

Jak pomáháme:

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi v nelehké životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Podílíme se na řešení této situace a ukazujeme cesty, jak se s problémy do budoucna vypořádat.

Usilujeme o to, aby rodina zůstala pohromadě a nabrala dobrý směr.

Naším cílem je posílit rodičovství tak, aby rodina zůstala pro dítě zázemím.

Služba je poskytována zdarma.

předávání potravinového balíčku dětem

Komu je služba určena:

 • rodinám s dětmi, které se dostaly do náročné životní situace
 • osobám, které pečují nebo chtějí pečovat o dítě

Na co se služba zaměřuje:

 • vztahy v rodině (rozvod či rozchod rodičů, řešení konfliktů v rodině, zlepšení a upevnění vztahů mezi rodinnými příslušníky)
 • péče o děti (vytváření vhodného podnětného prostředí pro vývoj dítěte, vzdělávání dětí a vhodné trávení volného času rodiny, nácvik hygienických návyků a další)
 • finanční situaci rodiny (vytvoření rodinného rozpočtu, hospodaření s financemi v rodině, řešení dluhových obtíží rodiny, nalezení vhodného zaměstnání rodičů aj.)
 • bytové podmínky rodiny (podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu, vedení domácnosti a hospodaření)
 • vzdělávání dětí (nácvik správné přípravy dětí na školu, školní příprava dětí, nastavení komunikace se školou, využití volného času rodiny a dětí, aj.)
 • potravinovou a materiální pomoc

Každoročně pořádáme pro děti klientů i další děti letní tábor

Kde a kdy pomáháme:

Služba je určena pro rodiny s dětmi v Příbrami a okolí, za kterými buď dojíždíme do jejich domácího prostředí (terénní forma) nebo se s nimi setkáváme v naší kanceláři (ambulantní forma).  Schůzku je možné si sjednat i na jiném veřejném místě.

Přijedeme za Vámi:

 • po předchozí domluvě v pondělí – pátek: 8:00 – 18:00

V kanceláři nás najdete:

Jak o službu požádat:

 • oslovte nás (viz kontakt níže)
 • popište svou situaci a domluvte se na osobním setkání

Kontaktní osoba:

Bc. Václava Caithamlová, DiS.

Tel.: 733 741 351
vedoucí služeb pro rodiny s dětmi